Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Slavnostní přivítání nových primánů

První týden v září měla kvinta možnost slavnostně přivítat nové primány a předat jim 2 klíče. První z nich byl pro odemknutí nových možností a nové životní etapy s povzbuzujícími vzkazy. Druhý klíč byl sádrový a primáni dostali za úkol ho střežit jako oko v hlavě až do oktávy.
Ema Andrlová, kvinta

Slavnostní řeč a předávání si vzali na starost Barča Rosenkrancová a Kuba Nguyen, na vytváření klíče se podílela celá třída.  Tímto bych ráda všem kvintánům poděkovala za spolupráci a hezkou chvilku, kterou našim nejmladším připravili.  P. Maslenová