Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kvarta na terénní výuce s Geoparkem Ralsko

Třída kvarta se 10. 10. 2023 vydala pod záštitou Geoparku Ralsko na výuku geologie přímo do terénu. Cílem cesty byla Juliina vyhlídka pod zříceninou hradu Ralsko. Žáci se dozvěděli základní geologické pojmy a mohli si prohlédnout různé paleontologické objevy. Součástí bylo i rozpoznávání různých druhů hornin. Žáci také určovali svou polohu pomocí okolní krajiny a prohlédli si geomorfologické celky v okolí Ralska. V rámci výuky si také zkusili práci ve skupinách a využili přírodní materiály jako zdroj pro výrobu barviv. Celá akce proběhla v klidném duchu za příjemného podzimního počasí.

Mgr. Šárka Kalvová