Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pomoc ve školní knihovně

Pomoc ve školní knihovně
V minulém týdnu se čtyři kvartáni – Duc, František, Maty a Vojta K. – rozhodli dobrovolně pomoci ve školní knihovně. Během jedné z hodin českého jazyka při práci se Slovníkem spisovné češtiny jsme zjistili, že některé starší slovníky nejsou v příliš dobrém stavu, kluci tedy našli společný volný čas a slovníky spravili, jak nejlépe uměli. Doufáme tedy, že knihy budou při šetrném zacházení ještě nějakou dobu sloužit. A kvartánům patří velký dík.
PaedDr. Ivana Černá