Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pitva laního oka

Septimánky si na přírodovědném semináři zkusily pitvu laního oka. Po zhlédnutí instruktážního videa se pustily do samotné pitvy. Během semináře zjistily, ze kterých částí se oko skládá. Podařilo se jim vytvořit preparát oční sítnice a také preparát tapeta – odrazivé vrstvy mezi sítnicí a cévnatkou oka zvířat. Dále vypreparovaly čočku, sklivec a oční nerv.
Nakonec si ještě vyzkoušely najít svou slepou skvrnu a provedly vybrané pokusy z optiky.