Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva muzea v Mimoni

Ve středu 18.10. vyrazili žáci primy a sekundy v rámci hodin výtvarné a hudební výchovy do místního muzea. Probíhala zde výstava o Leonardu da Vinci a byla opravdu úžasná. V 1. patře byla jeho umělecká tvorba s různými aktivitami – doplnění Poslední večeře bublinami a texty na magnetické tabuli, možnost přetvořit Monu Lisu na displeji, překreslit ji rukou na A4 díky průsvitce, vytvořit válcovým zrcadlem zdeformovaný anaglyfický obrázek, psát pomocí zrcátka převráceně a další činnosti. Na stěnách schodiště pak byly seřazené připomínky jeho klíčových životních momentů, které pomohly žákům při vyplňování kvízových otázek k výstavě. Po tomto schodišti se došlo do podkroví, které bylo zaměřeno na anatomii. Zde byla opět možnost praktických činností – sestavení těla z RTG partií na fóliích v životní velikosti, poskládání vnitřních orgánů do malého 3D gumového modelu torza ženy i muže, mechanicky otáčivá reprodukce tzv. Vitruviánského muže. Za sklem vitrín byly vystaveny modely strojů (létacích, válečných), na stole pexeso se třemi knihami plných kreseb, hádanek a šifer. Mohli jsme také shlédnout asi 20minutový film o této renesanční postavě, ale to jsme museli bohužel z časových důvodů odmítnout. Ale jistě jsme si všichni uvědomili, že Leonardo da Vinci byl nejen malíř, ale i architekt, vynálezce, fyzik a matematik. Tato výstava měla u žáků velký úspěch, protože každý měl možnost si v ní najít něco, co ho zajímá.

V. Vastlová, F. Kuchař