Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Sexta v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR

Minulý čtvrtek vyrazila třída sexta do Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR na jedinečnou exkurzi, při které měli naši studenti možnost nahlédnout do řady laboratoří tohoto světově uznávaného ústavu. Prakticky si mohli vyzkoušet izolaci savčích oocytů tentokrát konkrétně z prasečího vaječníku. Měli jsme i možnost nahlédnout do mikroskopu, který je schopen fluorescenčně zobrazovat chromozomy a proteiny dělicího vřeténka a na základě chyb v něm vznikajících odhalit chybné dělení chromozomů do dceřiných buněk při mitóze a meióze. I přes unikátnost všech výzkumů se však studentům nejvíce líbila laboratoř s chovem miniprasátek Pigmod. Program byl opravdu náročný, ale myslím, že ukázal studentům novou cestu, kterou se do budoucna mohou v biologii vydat. P. Maslenová