Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Zeměpisná exkurze primy

Dne 3. 11. se prima pod vedením Mgr. Nolové a Mgr. Tavody vydala na zeměpisnou exkurzi do Kamenického Šenova. Počasí sice hrozilo neustávajícím deštěm, v den D však nespadla ani kapka. Svou cestu jsme začali krátkou návštěvou sklářské školy, kde jsme si vyslechli zajímavosti ze světa skla. Následně jsme se oddělili od sekundy, která měla jiný program, a vydali jsme se na cestu kolem Prysku. Cestou si žáci vyzkoušeli práci s mapou s cílem osvojit si pohyb po turistických i neznačených cestách. Po cestě si žáci také zasoutěžili. Rozdělili se na 2 skupiny, určili jsme cíl a soutěžili, kdo se nejrychleji zorientuje v terénu a najde blízkou jeskyni. Vítěznému týmu gratuluji, ačkoliv zvolená trasa byla krkolomná.

Před odjezdem jsme si ještě vyšlápli na Panskou skálu, rozhlédli se po kraji a řekli si něco o původu této dominanty.

Děkuji všem za krásný výlet a těším se na další turistický pochod.

Mgr. O. Tavoda