Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Exkurze do sklářské školy

3. 11. 2023 se třídy prima a sekunda zúčastnily výletu, jehož prvotním cílem bylo město Kamenický Šenov. Obě třídy si zprvu vyslechly přednášku paní učitelky Stránské, jejíž téma bylo Sklářská škola. Následně se třídy rozdělily. Primu čekal turisticko-geografický pochod po okolí a sekundu si zprvu pod svá křídla vzala paní učitelka Stránská, která je provedla školou a následně rozdělila do tří skupin, které se postupně střídaly na třech stanovištích: pískování skla, broušení skla, tvorba vitráže tzv. Tiffaniho metodou. Sekundáni si mohli výtvory následně ponechat a odvézt domů.
Prohlídkou a dílnami ve sklářské škole exkurze neskončila. Sekunda podnikla na závěr exkurze ,,výšlap,, na Panskou skálu, z jejíhož výhledu jsme páteční exkurzi ukončili.
 
Těšíme se na další podobné výlety
Vladimíra Vastlová a Tomáš Machálek