Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Halloween

V úterý 31. 10 se naše škola zahalila do tajemného hávu. Úterní den se nesl v duchu halloweenském, jehož hlavní náplní bylo vyzdobení tříd halloweenskou tematikou, vyřezávání dýní a odívání do kostýmů. Žáci si mohli svoji třídu tematicky vyzdobit, na češ druhý den následovalo vyhodnocení třídní výzdoby.
Na úterý připadlo hlasování o nejhezčí dýni, které probíhalo od ranních hodin ve vestibulu a spolu s dýněmi mohli žáci hlasovat o nejpovedenějším halloweenském kostýmu.
Vyhodnocení celkové úterní soutěže proběhlo opět ve velké tělocvičně, kde byli výherci, již tradičně, odměněni dortem.
Rád bych za poděkoval všem žákům a kolegům, že se zúčastnili halloweenského dne.
Za školní parlament 
Tomáš Machálek