Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Teplákový a elegantní den

Začátkem října byl na gymnáziu vyhlášen teplákový a následně elegantní den. Jednalo se o první velkou akci, kterou uspořádal žákovský parlament. Celková akce byla spojena s velkým společenským fenoménem a to etiketou, která provázela žáky během dne napříč různými předměty.
Žáci se na den pečlivě připravili, a to formou různých společenských oděvů. Jejichž elegantnost byla následně oceněna o velké přestávce v tělocvičně, kde proběhlo vyhlášení nejelegantnějšího páru. Vyhlášení se týkalo zvlášť nižšího a zvlášť vyššího stupně. Vítězové byli oceněni dortem, který jim upekla paní ředitelka.
 
Děkujeme všem žákům a učitelům za nastolení příjemné atmosféry a těšíme se na další akce.
Za školní parlament
Tomáš Machálek