Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Najdu, co hledám?!

Dne 6. února měla třída kvinta možnost vyzkoušet si v Krajské vědecké knihovně v Liberci práci s knižním katalogem a byla seznámena s tím, jak citovat použitou literaturu. V první řadě byla žákům představena samotná knihovna, její členění a možnost, jak v ní co nejefektivněji najít, co hledají. Následně byla pro žáky připravena přednáška o zdrojích a o tom, jak mohou literaturu v knižním katalogu knihovny vyhledat. Během následující skupinové práce si mohli žáci vyzkoušet práci s katalogem, kde se pomocí otázek v pracovních listech snažili najít potřebné dokumenty a vyhledat v nich odpovědi. Spektrum otázek bylo široké, od regionální literatury až po zoologii, sport či historii tradic. Veškeré poznatky z daného dne si nakonec žáci shrnuli při závěrečné diskusi.

Mgr. Jaroslav Balcar