Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Divadelní představení Bílá nemoc

Dne 30. ledna se někteří žáci naší školy zúčastnili divadelního vystoupení hry Karla Čapka Bílá nemoc v Jiráskově divadle v České Lípě. Hlavním tématem hry je epidemie bílé nemoci, na kterou se nedaří najít lék. Není ale skutečnou tělesnou nemocí, ale symbolicky znázorňuje „nakaženou“ mysl. Lék je nakonec nalezen, ale jeho zveřejnění závisí na vyhlášení míru. Ani k jednomu ale nedojde a nemoc nejspíše zahubí celý svět. Zhlédnutí hry bylo nejen pěkným kulturním zážitkem, ale jistě přispělo i k maturitní přípravě našich žáků.

Mgr. Jaroslav Balcar