Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce 2024