Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přednáška o veřejných financích

Ve středu 7.února proběhla další plánovaná akce v rámci semináře ZSV pro septimu a oktávu – tentokrát naši školu navštívil pan Dominik Stroukal, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády. Beseda na téma “Veřejné finance” se uskutečnila v rámci programu Samet na školách. V průběhu jedné vyučovací hodiny plus dvaceti nastavených minut jsme se seznámili s principy, podle kterých funguje financování státu, s některými návrhy NERV k dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky i s výhodami a nevýhodami přijetí společné evropské měny. Septimáni a oktaváni (kteří nejsou na fotografiích moc vidět, protože tradičně sedí úplně vzadu 🙂) byli nejen pozornými posluchači, ale svými znalostmi, názory a otázkami přispěli k zajímavému průběhu přednášky. Panu Stroukalovi patří velké poděkování za to, že si na nás udělal čas a že nás přehledně a srozumitelně provedl poměrně složitým ekonomickým tématem; doufáme, že na naši školu v budoucnu opět někdy zavítá.