Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Mýdlový den

Ve středu 21.2. k nám do školy přijeli manželé Priščákovi, kteří mají malou rodinnou mýdlárnu. Vyprávěli žákům o své práci a umožnili jim, aby si také zkusili vyrobit své mýdlo, které si pak jako dárek odnesli domů.

Děti byly velmi kreativní, vznikla široká škála různých mýdel v tvůrčí atmosféře.  Myslím, že se akce vydařila, a děkuji všem zúčastněným za ni 😊

V. Vastlová