Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Uklízíme Česko

Stává se na naší škole již tradicí, že oslavy Dne Země probíhají úklidem. Letos tomu nebylo jinak a již potřetí se naše škola zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Počasí nám tradičně nepřálo a i přes zhruba měsíční posun akce bylo podobné jako minulý rok. Pršelo a místy i sněžilo. Účastníkům ale nechybělo odhodlání a myslím, že jsme si společně užili hezký den s dobrým pocitem odvedené práce.
Při akci jednotlivým třídám tradičně dělali průvodce žáci sexty, kteří si pro své spolužáky připravili odpadový kvíz. Jeho vítězem se pro letošní rok stává třída KVINTA 🙂 Sladká odměna čeká u mne v kabinetu.
Abychom pro každého účastníka obdrželi rukavice a pytle, bylo opět zapotřebí akci administrovat a splnit základní podmínku, kterou je spolupráce s organizací města zodpovědné za svoz nalezeného odpadu. Tímto bych ráda poděkovala Zahradnictví Mimoň, které nám stejně jako v minulých letech vyšlo ochotně vstříc a nejen, že odvezlo nalezený odpad, ale poskytlo i své zaměstnance, kteří jednotlivé skupiny doprovázeli a pomohli vytipovat riziková místa a věnovali plastové pytle, kterých bylo v některých skupinách nedostatek.
Další administrativní podmínkou bylo vedení zápisníčku z úklidu. Ten vedla každá skupina a sečtením údajů jsem obdržela úctyhodné číslo 177kg nasbíraného odpadu. Největší podíl tvořil opět plastový odpad.
Všem účastníkům akce děkuji za nasazení, členům žákovského parlamentu za nástěnku ve škole a propagaci na instagramu.
Koordinátor akce P. Maslenová