Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Dějepisná exkurze – Praha

V pátek 19. dubna se třída tercie vydala na dějepisnou exkurzi do Prahy. U Staronové synagogy jsme se setkali s průvodcem Lukášem Lvem, který nám zajímavě vyprávěl o historii židovské čtvrti a seznámil nás i s některými židovskými zvyky a tradicemi. Mohli jsme si prohlédnout i židovský modlitební šál s 613 uzlíky, počet uzlíků odpovídá počtu židovských přikázání.

Vydali jsme se i na Staroměstské náměstí, k Týnskému chrámu, ke kostelu svatého Jakuba většího. Cestou ke Karlovu mostu jsme se podívali i do domu U Černé Matky Boží. Zastavili jsme se na svačinu ve Skautském institutu, nabrali síly a vyrazili na prohlídku Karlova mostu. Vyfotili jsme se u Lennonovy zdi, vystoupali na Mosteckou věž.

Exkurzi jsme zakončili v Palladiu, kde jsme měli trochu času, abychom se občerstvili před zpáteční cestou autobusem.

Adéla Stolínová, tercie