Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Přijímací řízení bude vyhlášeno v souladu s platnou a účinnou legislativou