Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kvinta - Oktáva

Naše gymnázium v číslech

0
Počet žáků
0
Počet učitelů
0
moderních učeben
0
letá tradice

Důležité sdělení

Učební plán

Další důležité informace najdeš na stránce ŠVP

Přijímací řízení

Kompletně vyplněná přihláška (zde) ke studiu na SŠ včetně telefonického kontaktu. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis).

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Na přihlášce uvedený a podepsaný zákonný zástupce nezletilého uchazeče je odpovědný za úplnost
a správnost uvedených údajů. Neúplná nebo chybně vyplněná přihláška nemůže být přijata.

Předpokládaný počet  je 8 – 10 žáků na doplnění třídy kvinta do max. počtu 30 žáků.

Termín prvního kola  školního přijímacího řízení: 26. 5. 2023

Máš dotaz? Ptej se!