Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodního partnerství Gymnázium Mimoň spolupracuje na výměnném jazykovém pobytu studentů s gymnáziem ve Švýcarsku – Kantonschule Wil.

Spolupráce se uskutečňuje formou týdenních výměnných pobytů, jednou za dva roky. Během pobytů se žáci účastní předem připraveného programu se zaměřením na vzájemné poznávání životního stylu, kulturních památek a přírody regionu. Žáci jsou ubytováni v rodinách. Součástí týdenního programu je vždy tematicky zaměřená akce ve škole se závěrečným programem pro rodiče, kde žáci předvedou výsledky své práce, prezentace, pěvecké nebo taneční vystoupení.  Jazykový pobyt ve Švýcarsku je určen především pro žáky, kteří se učí německý jazyk, komunikace probíhá také v anglickém a francouzském jazyce.