Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení

Prima

Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení

Kvinta

[shortcode_mujodkaz]