Sportovní hry

Sportovní hry jsou volitelnou aktivitou našich žáků, kteří mají zájem rozšířit své pohybové aktivity. Program je primárně zaměřený na tradiční sportovní aktivity, pro které má škola podmínky. Je určen pro všechny věkové kategorie, napříč ročníky. Na hodině se tedy mohou sejít primáni i oktaváni. Konkrétní program se řídí zájmy a požadavky žáků.

Mezi nejčastější aktivity patří košíková, odbíjená, badminton, florbal a sportovní gymnastika.

Nedílnou součástí sportovních her je příprava uchazečů o studium Tv na talentové zkoušky z tělesné výchovy. V této oblasti se naše příprava může pochlubit dosud 100% úspěšností našich absolventů v přijímacím řízení.