Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
„Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké.“
Aristoteles
„Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.“
Percy Bysshe Shelley
„Chybami se učíme.“
Autor neznámý
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám"
Autor neznámý
„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“
John Fitzgerald Kennedy
„Pro život, ne pro školu se učíme.“
Seneca
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský