Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

What should they do?

Class: Prima

Topic: Giving Advice

Grammar: modal verbs should/shouldn’t