Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 24. března se konalo krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce pro kategorii II.B. (tercie a kvarta víceletého gymnázia). Naši školu reprezentoval Ondřej Blahovec, a v souboji (převážně s žáky kvarty) obsadil 11. místo. Byla jsem členkou poroty, takže mohu říct, že si při své první účasti v soutěži vedl opravdu dobře, výsledky jednotlivých účastníků byly poměrně vyrovnané.
Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.
Ivana Netušilová