Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Březen – měsíc knihy

Ke čtenářské výzvě „Březen – měsíc knihy“ se připojila také prima. Na splnění úkolů dostali žáci opravdu celý měsíc – měli proto spoustu času zapojit svou fantazii a zapátrat v soukromých knihovnách a knihovničkách. Mezi nejzajímavější výzvy rozhodně patřilo přeskočení jednoho metru knih; podařilo se rovněž zvážit co možná nejpřesněji 5 kg knih či změřit nejtlustší exemplář. Někteří hledali názvy knih s přesně daným počtem písmen, jiní šifrovali název knihy nebo pátrali po nejstarší publikaci. Nejvíce tvůrčího přístupu a fantazie si vyžádalo vytvoření zvířete (na celé čáře zvítězili psi) nebo uspořádání knih do motivu vlajky. Obrázky svědčí o tom, že se věc náramně podařila. A co je nejdůležitější – všichni ukázali svůj kladný vztah ke knížkám a k četbě!!!