Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Lezeme na naše „kopečky“.

Abychom stále neseděli u počítačů, když nám konečně počasí začíná přát a příroda se probouzí, probuďme se také.

Vystupte na naše okolní „kopečky a hory“.

 • Naplánujte si trasu výletu na oblíbený kopec nebo horu.
 • V rámci své třídy zkuste dosáhnout co největšího převýšení (nastoupených nadmořských metrů).
 • Jak vysokou horu dokážete společně zdolat?

Co potřebujete?

 • Zjistit nadmořskou výšku startu trasy a cíle (kopec, hora).
 • Mobilní telefon na zachycení snímku na „vrcholu hory“.
 • Chuť protáhnou se a vyrazit do přírody.

Jak ohlásit dosažený výkon?

 • Obě nadmořské výšky a vrcholové foto poslat na oskar@gymi.cz .

Co se počítá?

 • Počítá se rozdíl obou výšek (start-cíl) a počet účastníků (rodiče, sourozenci…).
 • Celkový součet nastoupených metrů za třídu.
 • Celkový součet nastoupených metrů za školu (Pokoříme společně některou velehoru?)

Do kdy soutěžíme?

 • Do 9. května 2021

Co z toho budeme mít?

 • Dobrý pocit z „protažení kostry“ a procházky probouzející se přírodou.