Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Třídní schůzky

Dne 15. 4. 2021 se budou od 16:00 konat třídní schůzky.

Setkání proběhne online formou v prostředí aplikace Teams. Třídní vyučující budou informovat rodiče zprávou ze školního informačního systému EduPage. Zpráva bude obsahovat odkaz (link) na připojení ke schůzce. Případné dotazy směrujte na třídního učitele.

Témata schůzky:

  • prospěch
  • dopad distanční výuky na psychiku žáků, ztráta motivace
  • plánovaný návrat žáků do škol 26. 4. 2021
  • testování antigenními testy, ochrana dýchacích cest
  • individuální / skupinové konzultace