Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Testování žáků při prezenční výuce

Na stránkách webu https://testovani.edu.cz/ naleznete řadu informací k této problematice.

Informace pro studenty:

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Informace pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Leták pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Doporučené instruktážní video

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html