Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Férová snídaně

Milí přátelé Fairtrade,
připojte se mezi letošní účastníky Férové snídaně a podpořte tak společnou akcí pěstitele po celém světě. Letos snídáme na výletě!
Férová snídaně (www.ferovasnidane.cz) je pikniková akce na podporu pěstitelů, koná se na Světový den pro fair trade. Letos budeme kvůli COVID-19 férově snídat na výletě. Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vyrazte na výlet, vezměte s sebou své nejbližší a do košíku si přibalte lokální a fairtradové dobroty. V sobotu 8. května 2021!
Lidé, kteří pěstují naše dobroty, si zaslouží spravedlivé zacházení a to nebylo nikdy tak urgentní jako teď. Pěstitelé čelí nejen klimatické změně a nízkým výkupním cenám, ale navíc i pandemii COVID-19. Pěstitelé ve světě situaci zvládají lépe díky zapojení do systému Fairtrade. My je můžeme podpořit zvýšením povědomí o jejich situaci a nákupem výrobků s certifikací Fairtrade. K tomu si na snídani vezměte nějaké dobroty od vašeho oblíbeného lokálního pěstitele. Vyrazte druhou květnovou sobotu na výlet. Zaznamenáním do mapy ukážete, že se o životy pěstitelů nejen doma, ale i ve světě zajímáte.
Všem, kteří se zapojí, děkuji a srdečně zdravím 😊
Vlaďka Vastlová