Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Hýbeme se?!

Cíl:

Drobné pohybové aktivity – dřepy, kliky, poskoky, angličáky, s míčem, s raketou ….

Způsob:

  • vyberte si dle svého různé pohybové aktivity
  • během 14 dnů je opakujte a každý následující den si přidejte o 3 opakování na víc
  • vše si zaznamenávej do vlastní tabulky
  • vytvořte si fotodokumentaci nebo videa

Výsledky:

Vkládej průběžně na adresu:
tabulku atd. https://padlet.com/pergl/Bookmarks

Začátek: 12. 4. 2021
Konec: 25. 4. 2021
Zapojení: sám, s rodinou, s kamarády
Co z toho: dobrý pocit a možná nějaké kilo dolů