Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

OZNÁMENÍ o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Zletilí uchazeči či zákonní zástupci mají dle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 20. května 2021 od 8:00 do 10. 00 hod.

V Mimoni 19. 5. 2021 Mgr. Ivana Netušilová

ředitelka školy