Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek naleznete v následujících souborech: