Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do primy

Ředitelka Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace vyhlašuje dle § 59 a § 60
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, druhé kolo přijímacího řízení.
Obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10

Podrobnosti naleznete zde.