Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Badatelský kroužek fyziky

vás zve na 12. setkání v pondělí 24. května 2020 od 13 h do uFy.

Během poslední schůzky v říjnu se nám podařilo hodinovým pokusem prokázat pohlcování záření beta olověnou diabolkou do vzduchovky a během sledování sestavit harmonikové dvojobrázky „fyzik a jeho objev“, zaměřené na optiku a částice. Několik vyrobených brýlí s barevnými fóliemi čeká na to, až se s nimi na nose projdeme teplárnou v 3D kalendáři. Objevíme „třesoucí se“ snímky, magické šilhavé 3D obrázky, využijeme i počítač a mobil.

P.S.: Víte, co je hologram?