Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Úspěch básniček ke Dni Země

Již před několika týdny se na stránkách naší školy objevil příspěvek o básničkách žáků a žákyň primy ke Dni Země. Nyní můžeme připojit velmi příjemnou zprávu – básně uspěly i v celostátním kole soutěže „Ukliďme svět“.

Protože se sešlo mnoho příspěvků, nebylo stanoveno pořadí jednotlivých básní – byly vybrány konkrétní školy (mezi nimi i ta naše) a jejich příspěvky byly označeny za vítězné. Organizátor soutěže – Český svaz ochránců přírody – odměnil vítězné práce malými, ale milými dárky.

Blahopřejeme!