Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Badatelský klub fyziky

vás zve na 13. setkání v pondělí 31. května 2021 od 13 hodin do učebny fyziky.

Výstava 3D obrázků, magické struktury i hologramy na vyrobených fóliových „pyramidkách“ budou pro nové návštěvníky ještě k vidění.

Jako nové téma už připravíme pokusy s mikrovlnami. Pomocí vysílače a přijímače ověříme vlastnosti těchto elektromagnetických vln a do běžné mikrovlnky dáme i věci, které jsme takto „ohřát“ nezkoušeli.