Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Karel Čapek

Karel Čapek je autorem, jehož prostřednictvím se můžete dostat do mnoha světů – do světa meziválečných Lidových novin, do světa moderních pohádek, detektivních povídek, antiutopických a antifašistických dramat a próz, pátečníků, do světa robotů či alegorického hmyzu… Ráda bych vám proto představila velmi zdařilou a originální myšlenkovou mapu, jejíž autorkou je žákyně kvarty – Maria Felicitas Martinová. Povedlo se jí zachytit různé podoby Čapkova života i tvorby. Třeba se pro vás stane čtenářskou inspirací na prázdniny, na které se už všichni těšíme.

I.Pospíšilová