Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Badatelský klub fyziky – upoutávka

děkuje za činnost v období od ledna 2020 do června 2021 všem svým účastníkům. Fyzikální kroužek je otevřen i pro žáky dalších škol. Od 14. září probíhá v liché úterky v obvyklém čase 14:00-15:30 v učebně Fy (v sudé úterky je v plánu fotokroužek tamtéž).