Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pozvánka na hudební kroužek

Hudební kroužek se bude od 17. září scházet každý pátek ve 14 h v učebně Hv (přízemí severního pavilonu A). K dispozici máme klavír, klávesový nástroj, baskytaru, mnoho kytar, nějaké mikrofony, rytmické a další nástroje. Cílem je zahrát a zazpívat si spolu napříč ročníky a nástroji. Repertoár si určíme sami. Připraveno je mnoho úprav písní pro různé sestavy hudebníků. Kdo umíte trochu hrát, můžete si přinést svůj nástroj, kdo neumíte, vyzkoušíte si, co vám půjde. Nebo pomůžete zpěvem. Společné hraní hudebníky vždy bavilo, naposledy např. loňské sextány. Léta předtím i zpěváky školního sboru Pokustón. Když to půjde, nacvičíme něco pro vánoční akademii. Chcete-li konkrétní píseň, přineste nahrávku nebo zápis, zkusíme ji upravit pro naši sestavu.