Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

#GyMiJoker – Instagramová soutěž

7. 10. 2021 byla spuštěna nová dlouhodobá soutěž pro všechny studenty. Chcete se zapojit? Sledujte školní Instagram, kde se každý týden objeví zadání nového kola soutěže. Podrobná pravidla najdete jen na Instagram Stories.

Platný žolík musí odpovídat vzoru níže. Kontrolními prvky jsou #GYMIJOKER_(číslo úrovně) razítko, podpis, datum vyhlášení kola, datum platnosti a laminace celé kartičky bez poškození.