Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda s ředitelem Agentury pro sociální začleňování

V pátek 19. listopadu navštívil naši školu ředitel odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR PhDr. David Beňák.

Jednalo se o přednášku v rámci akce „Samet na školách“ (= projektu připraveného k výročí 17.listopadu). Pan Beňák se zapojil do výuky základů společenských věd v sextě a s žáky pohovořil nejen o situaci Romů v naší zemi po roce 1989, ale také obecně o postavení menšin, o lidských právech a diskriminaci.

I když v besedě nakonec nezaznělo mnoho otázek (byli jsme spíše posluchači, kteří ale velmi pozorně naslouchali), bylo setkání pro zúčastněné nesporným přínosem a silným lidským zážitkem.