Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Proběhlo 1. kolo vědomostní soutěže AZ kvíz

V prvním kole vědomostní soutěže AZ kvíz zvítězily a do finálového kola, postupují týmy tercie/sexta a sekunda/septima. 

Průběžné výsledky celoškolní, mezitřídní soutěže TANGRAM můžete sledovat v prosklené skříňce s poháry ze sportovních soutěží ve vestibulu.

Finálové kolo by se mělo uskutečnit 9. prosince 2021.