Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Předvánoční tvoření v kvartě

K předvánoční atmosféře na naší škole přispěli i němčináři z kvarty: po delší přípravě si do čtvrteční hodiny přinesli své nápady a materiály (obrázky, výstřižky, texty písní, …) na téma „Advent a vánoční svátky v německy mluvících zemích“ a během výuky vše výtvarně zpracovávali – viz fotografie. A jaký je výsledek jejich snažení? To uvidíme příští týden (ještě je potřeba vše dokončit a zhodnotit).