Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vydejte se s námi do antického Řecka…

Společně s kvintány jsme strávili poměrně dlouhý čas s antickou řeckou literaturou, během něhož jsme objevili spoustu zajímavých věcí. Na konci našeho putování bylo potřeba celou práci vyhodnotit. Mí studenti dostali na výběr ze dvou možností – napsat si klasický test či vytvořit zajímavou myšlenkovou mapu. Asi je vám předem jasné, že většina z nich zvolila druhou variantu, která podle mě rozhodně nebyla jednodušší…

A protože by byla škoda se s vámi nepodělit o výsledky jejich práce, můžete si dvě myšlenkové mapy prohlédnout. Autorkou klasické „ruční“ mapy je Linh, mapu v aplikaci vytvořil Kuba Trepeš.

Mgr. I. Pospíšilová