Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Stavby Libereckého kraje ve vektoru

V počítačové grafice se třída kvinta zabývala vektorovou grafikou s využitím vrstev. Úkolem bylo překreslit stavbu z Libereckého kraje, která na studenty zapůsobila. Bylo možné pracovat jen s vektorovými objekty. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Někteří již mají hotovo a vy si tak můžete jejich výkresy prohlédnout.

Mgr. O. Tavoda