Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kopie výtvarných děl v kvartě

Bohužel studentům kvarty nevyšla v 1.pololetí plánovaná návštěva galerie v Liberci. Tak se alespoň pokusili inspirovat kopiemi výtvarných děl. Každý si vybral obraz, který ho nejvíce oslovil, a pak se ho pokusil parafrázovat. Studenti malovali s chutí a vznikly zajímavé práce. Posuďte sami 😉.
Mgr. V. Vastlová