Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Mystery Skype

Dne 27. 5. 2022 proběhla na našem gymnáziu akce zvaná Mystery Skype. Žáci Primy se spojili se skupinou dětí v neznámé zemi. Komunikačním jazykem byla angličtina. Obě skupiny si vzájemně pokládaly otázky a snažily se zjistit, z jaké země pochází. Tato část sice nevyšla zcela podle plánu, ale obě země byly nakonec odhaleny. Našimi tajemnými přáteli byli děti ze základní školy ve Vietnamu.
Takto zážitek zachytila žákyně Ema Amrichová: „Mystery Skype jsme zahájili a začali jsme si anglicky povídat s jinou zemí. Děti, s kterými jsme si volali, nám ukázaly prezentaci, z které jsme měli poznat, o jakou zemi jde. Za chvíli jsme poznali, že to je Vietnam. Pak oni hádali, z které země jsme my. Když to uhodli, předvedli jsme jim naši prezentaci o České republice, kterou jsme vytvářeli s paní učitelkou Tomáškovou. Pak nám oni ukázali prezentaci o Vietnamu. Moc se nám líbila. Nakonec jsme se jich ptali ma různé věci ohledně Vietnamu a oni se nás ptali na Českou republiku. Moc jsme si to užili a dlouho na to budeme vzpomínat s úsměvem.“