Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Praktická výuka mykologie

Po zakončení tématu mykologie pravidelně pořádáme vycházku do okolí gymnázia, kde studenti sbírají různé druhy hub, které následně určují a mikroskopují. Letos byla sbírka hub opravdu velmi rozmanitá, někteří studenti pro množství nasbíraných hub ani nestihli všechny exponáty do konce hodiny zařadit do čeledí natož určit. Někteří studenti tedy využili mé nabídky a mikroskopovali ještě následující hodinu biologie. Myslím, že se studentům práce s mykologickými atlasy líbila a doufám, že příští rok budeme mít i s další třídou takové štěstí na druhovou pestrost jako letošní rok. Maslenová P.