Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Tercie ve Středisku ekologické výchovy Divizna Liberec

Studenti tercie dne 10.10. 2022 navštívili v rámci předmětů biologie a zeměpis Středisko ekologické výchovy Divizna v Liberci a zúčastnili se výukového programu “Hořká chuť čokolády”. Studenti se dozvěděli více o původu a historii pěstování kávy, ale zejména o tom, že za chutí čokolády se často skrývá “otrocká” práce malých dětí na plantážích s kakaovými boby. Studenti pochopili, že my všichni můžeme bojovat proti “otrocké” práci dětí na kakaových plantážích již tím, že budeme kupovat nejen výrobky z kakaových bobů s označením, která jednoznačně poukazují na to, že jsou původem od férových pěstitelů, kteří férově platí svým zaměstnancům na plantážích, nezaměstnávají děti. Dále se dozvěděli i další způsoby, jak proti tomuto bezpráví bojovat.