Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přírodovědný klokan

Letošní ročník přírodovědného klokana již zná své vítěze. Obtížnost úloh byla již tradičně vysoká, přesto někteří studenti dosáhli poměrně vysokého bodového počtu. V kategorii kadet zvítězila Míša Kajlíková z kvarty, o druhé až třetí místo se dělí též žáci kvarty Miluška Vošoustová a Jakub Svoboda. V kategorii junior obsadili první a druhé místo žáci sexty Jenda Višňák a Ema Různarová, o třetí až čtvrté místo se dělí Vojta Šír a Honza Kotyza z kvinty. Všem oceněným gratulujeme a ostatním zúčastněným děkujeme za účast. P. Maslenová a H. Zýková